LEGISLACIÓ
Texte Texte
Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121 de 06/09/2014)
Decret 19/2011 pel qual es modifica el Decret 104/2000 pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Interinsular d'Artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 17/03/2011)
Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears (BOIB Núm. 23 de 17/02/2004).
Aprovació definitiva de la modificació del reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Menorca (BOIB Núm. 99 de 15/07/2006).
Llei 8/99 de 12 d’abril d’atribució de competècies als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB Núm. 51 de 24/04/1999).
Reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Menorca (BOIB Núm. 23 de 17/02/2004).
Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears (BOIB Núm. 88 de 18/07/2000).
Decret 104/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears (BOIB Núm. 88 de 18/07/2000).
Reglament pel qual es regula el procediment per la cessió de l'ús comercial de la marca de garantia 'Artesania de Menorca', propietat del Consell Insular de Menorca i del seu registre (BOIB Núm. 55 de 09/04/2005).

 


Consell Insular de Menorca        Fundació Foment del Tusisme de Menorca        Leader        SICTED        Logo
 
    Centre Artesanal de Menorca - C/ Metge Camps, s/n - 971 15 44 36 - © Tots els drets reservats Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1